ZAVOLEJTE NÁM

+420 571 990 315

NAPIŠTE NÁM

info@crstools.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Po-Pá:  8.00-16.00

Technická část - vrtací systém 4TEX Drill

Technická část - vrtací systém 4TEX Drill

Katalogové listy - vrtací systém 4TEX Drill

Nastavení průměru s použitím excentrického pouzdra - systém 4TEX Drill

Nastavení průměru - pro frézovací aplikace

Technická část 4TEX Drill - nastavení průměru - pro frézování

1.  Sestavte nástroj 4TEX, excentrické pouzdro a držák nástroje. Neutahujte stavěcí šrouby držáku nástroje.
2.  S pomocí obvodových značek pro frézky srovnejte referenční značku na držáku se značkou 0 (nula) na excentrickém pouzdru – nulové odsazení.
3.  Otáčejte pomůckou pro nastavení ve směru (+) nebo (-) pro zvětšení nebo zmenšení jmenovitého průměru.
4.  Jakmile dosáhnete požadovaného průměru, nejprve pevně utáhněte horní stavěcí šroub a poté utáhněte spodní stavěcí šroub.
POZNÁMKA:  Excentrická pouzdra lze používat pouze s držáky nástrojů s bočním zajištěním. U jiných typů držáků nástrojů může dojít k poškození.

Nastavení průměru - pro soustružnické aplikace

Technická část 4TEX Drill - nastavení průměru - pro soustružení

1.  Nasaďte nástroj 4TEX Drill do revolverové hlavy soustruhu tak, aby horní strana břitových destiček byla rovnoběžná s osou X stroje.
To umožní nastavovat offset průměru pomocí osy X soustruhu.
2.  Chcete-li zvětšit jmenovitý průměr, odsaďte osu X tak, aby se obvodová destička posunula směrem od středu vrtaného otvoru.
3.  Chcete-li zmenšit jmenovitý průměr, odsaďte osu X tak, aby se obvodová destička posunula směrem ke středu vrtaného otvoru.

Nastavení výšky středu / správné umístění - systém 4TEX Drill

Technická část 4TEX Drill - nastavení výšky středu
Technická část 4TEX Drill - správné nastavení výšky středu

Správné nastavení výšky středu

Technická část 4TEX Drill - správné nastavení výšky středu detail
Technická část 4TEX Drill - destička nad středem

Středová destička se nachází nad středovou linií

Technická část 4TEX Drill - destička nad středem detail
Technická část 4TEX Drill - destička pod středem

Středová destička se nachází pod středovou linií

Technická část 4TEX Drill - destička pod středem detail

Nastavení výšky středu - Co dělat v případě potížití

Technická část 4TEX Drill - nastavení středu při potížích

Metoda 1:  Nastavení osy X

1.  Otočte tělo vrtáku tak, aby poloha středové linie břitových destiček byla kolmá k ose X soustruhu.
2.  Pomocí osy X nastavte offset polohy středové linie ve směru (+) nebo (-), abyste zvětšili nebo zmenšili průměr středového jádra ve spodní části otvoru.
POZNÁMKA:  Tato metoda neumožňuje nastavení průměru nastavením osy X.

Metoda 2:  Nastavení s použitím excentrického pouzdra

1.  Upevněte vrták k revolverové hlavě pomocí excentrického pouzdra a nastavte středovou linii břitových destiček rovnoběžně s osou X.
2.  Srovnejte referenční značku na vrtáku s nastavením „0“ na čele příruby.
3.  Pomocí osy X nastavte offset polohy středové linie ve směru (+) nebo (-), abyste zvětšili nebo zmenšili průměr středového jádra ve spodní části otvoru.
POZNÁMKA:  Tato metoda umožňuje nastavení průměru nastavením osy X.

POZNÁMKA (platí pro obě metody):  Nastavení středové linie břitových destiček může ovlivnit vyrobený průměr otvoru. Upřednostňuje se metoda 2 pro nastavení výšky středu a kompenzaci průměru otvoru s osou X.

Problémy a jejich řešení

Nejčastější vrtací situace - doporučení - řešení problémů

1.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 01

Nerovný povrch na začátku vrtání

2.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 02

Vrtání pod úhlem

3.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 03

Úhel na výstupu z materiálu

4.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 04

Vypouklý povrch

5.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 05

Vrtání přes příčný otvor

6.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 06

Vrtání do drážky nebo velikého středícího důlku

7.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 07

Ponorné (řetězové / zanořovací) vrtání

8.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 08

Vrtání přes hranu

9.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 09

Vrtání přes návar

10.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 10

Vrtání svazku plechů (sendvičové vrtání)

11.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 11

Zvětšení průměru existujícího otvoru

12.

Technická část 4TEX Drill - problémy a řešení 12

Nastavitelné

POZNÁMKA:   Maximální offset naleznete v tabulce

Vrtací systém 4TEX Drill - 05