Menu - vrtací systém APX - technická část

Technická část - vrtací systém APX

Doporučené řezné podmínky - vrtací systém APX

Volba pilotních vrtacích destiček T-A® / GEN3SYS® XT

Přehled - tab APX - vrtací hlava pilotní VBD T-A
Pilotní destičky T-A®
Přehled - tab APX - vrtací hlava pilotní VBD GEN3SYS XT
Pilotní destičky GEN3SYS® XT

GEN2 T-A® standardní geometrie

Vrtání - tab pilotní VBD APX GEN2 standard

GEN3SYS® XT standardní geometrie

Vrtání - tab pilotní VBD APX GEN3SYS XT

GEN2 T-A® High Elasticity (-HE)

Vrtání - tab pilotní VBD APX GEN2 HE

GEN3SYS® XT geometrie Low Rake (-LR)

Vrtání - tab pilotní VBD APX GEN3SYS XT LR

T-A® Original standardní

Vrtání - tab pilotní VBD APX T-A standard

GEN3SYS® XT geometrie Stainless Steel (-AS)

Vrtání - tab pilotní VBD APX GEN3SYS XT AS

T-A® Original geometrie Tiny Chip (-TC)

Vrtání - tab pilotní VBD APX T-A TC

T-A® Original geometrie High Impact (-HI)

Vrtání - tab pilotní VBD APX T-A HI

Destičky IC (obvodové)

Vrtání - tab pilotní VBD APX IC

Doporučení pro použití destiček – volba jakosti karbidu

P35 (C5)

K35 (C1)

Tvrdokov pro všeobecné použití vhodný pro většinu aplikací
Běžné aplikace u ocelí a nerezových ocelí

Nejpevnější karbid. Poskytuje nejlepší kombinaci pevnosti břitu a životností nástroje
Doporučeno pro obrábění na méně tuhých strojích

Další možnosti volby geometrie

High Rake (-HR)

Poskytuje vynikající kontrolu třísek a životnost nástroje v uhlíkových a legovaných ocelích s dlouhou třískou pod 200 BHN.

Podrobnou specifikaci všech dostupných geometrií vrtacích destiček, naleznete v samostatné kapitole:
>> GEOMETRIE VYMĚNITELNÝCH VRTACÍCH DESTIČEK <<

Montáž vrtací hlavy APX na těleso držáku APX

Přehled - tab APX - montáž vrtací hlavy krok 1

1. krok
Nasaďte APX hlavu na APX držák.

Přehled - tab APX - montáž vrtací hlavy krok 2

2. krok
Vložte montážní šrouby do otvorů A a B.
Dostatečně utáhněte.

Přehled - tab APX - montáž vrtací hlavy krok 3

3. krok
Dotáhněte šroubky momentovým šroubovákem s utahovacím
momentem dle tabulky níže.

Nastavení utahovacích momentů pro vrtací hlavy APX pro montáž k držáku

Série Šroubky Šroubovák Přípustný utahovací moment
38 – 63 75020-IP20-1 Příslušenství - Torxní šroubovák - systém APX 8IP-20 678 N/cm
70 – 95 78027-IP30-1 Příslušenství - Torxní bit - systém APX 8IP-30B 2825 N/cm
Vrtání - banner - APX 02