Menu - vrtací systém APX

Obecné zásady hlubokého vrtání - systém APX

1. Přiblížení / najetí
50 ot./min.
300 mm/min.
Posuvem najeďte na 1.5 mm (1/16”) k obrobku maximálně 50 ot./min. při rychlostí posuvu 300 mm/min. (12 IPM).
2. Najetí do otvoru
otáčky 75% ot./min.
posuv 50% mm/min.
Vrtat do hloubky 20 mm (3/4”) 75% doporučené hodnoty pro otáčky a 50% doporučené hodnoty pro posuv
3. Hluboké vrtání – neprůchozí otvor
100% ot./min.
100% mm/min.
Vrtat do plné hloubky doporučenou rychlostí a posuvem (dle grafu doporučených rychlostí a posuvů Allied Machine).
* Nedoporučuje se cyklovat
4. Hluboké vrtání – při provrtání
50% ot./min.
100% mm/min.
* Pouze pro průchozí otvory
Před provrtáním snížit rychlost na 50 %
Nevyjíždět z otvoru více než 3 mm (1/8”) za bod, kde je vyvrtán plný průměr otvoru
5. Vysunutí nástroje
max. 50 ot./min.
Před vyjetím z otvoru snižte otáčky na maximálně 50 ot./min.

Upozornění Selhání nástroje může způsobit vážné zranění.
NIKDY nezvyšujte otáčky nad 50 ot./min. dokud nemá nástroj dobrý kontakt s obrobkem. Mohlo by dojít k selhání nástroje nebo úrazu.
– Pro další informace navštivte www.alliedmachine.com, případně kontaktujte naše aplikační techniky

Obecné zásady hlubokého vrtání - vrtací systém APX - katalogový list

Zásady hlubokého vrtání APX

katalogový list - Obecné zásady hlubokého vrtání - systém APX

Vrtání - banner - APX 04