Stopka Revolution Drill přehled nástrojů 03

Revolution Drill – typ stopky Revolution Drill – Allied Machine