Stopka Revolution Drill přehled nástrojů 01

Revolution Drill – typ stopky Revolution Drill – Allied Machine